Strona główna
Witaj na stronie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie


17
Cze
Komunikat PDF Drukuj Email

Nowe przepisy dotyczące ważności legitymacji szkolnych

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 wprowadzającym m.in. numer PESEL do nowych wzorów legitymacji uczniowskich informujemy, że legitymacje szkolne wydawane wg dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie legitymacji, nad tekstem poświadczającym uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach, wpisany zostanie odręcznie PESEL ucznia, a w przypadku osoby, która nr PESEL nie posiada - seria i numer paszportu bądź innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia.

Wpisu tego dokonuje wyłącznie osoba upoważniona przez dyrektora szkoły, a następnie opatruje go małą pieczęcią szkoły. Legitymacje bez wpisanego numeru PESEL bądź numeru innego dokumentu tożsamości będą traktowane jako nieważne i nie uprawniające do ulgowych przejazdów.

 
16
Cze
UWAGA - ZNAMY SZCZEGÓŁOWE WYNIKI VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO "KLIO 2015" !!! PDF Drukuj Email

Ogólna liczna uczniów biorąca uczestniczących w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego „Klio 2015” to 7631 uczniów, z 517 szkół z całej Polski. Z naszej szkoły do Wałbrzycha pojechało 21 prac: 12 testów, 6 prac plastycznych i 3 fotograficzne.W teście wiedzy wzięło udział 12 chętnych uczniów z naszej szkoły. Maksymalna suma punktów do zdobycia wynosiła 50 . Nasi uczniowie osiągnęli następujące wyniki:

 

L.p.

Imię i nazwisko ucznia

Suma punktów

Miejsce w kraju

1.

Bartosz Kołodziejczyk kl. Ve – I miejsce w szkole

39

12

2.

Jakub Ścierzyński kl.IVc

35

16

3.

Krzysztof Włosek kl. Vc

34

17

4.

Szymon Lewtak kl. IVc

34

17

5.

Lidia Bielawska kl. Vd

33

18

6.

Jakub Machoś kl. Ve

32

19

7.

Mateusz Kwasek kl. Ve

30

21

8.

Piotr Zbiciak kl. Vb

29

22

9.

Anna Aftyka kl. VId

28

23

10.

Krzysztof Bartkowicz kl. Vb

28

23

11.

Albert Kornacki kl. VIe

27

24

12.

Inga Łuczkowska kl. VIe

21

30

 

I miejsce w województwie w kategorii -  praca plastyczna zdobyła Karolina Szczygieł z kl. Va. Najlepsza praca plastyczna w szkole należy do Kacpra Szczygła z VIc. Pozostali uczestnicy konkursu plastycznego to: Julia Strachowska kl. Va, Anna Aftyka kl. VId, Inga Łuczkowska kl. VId, Karolina Strzeszewska kl. VId.

Najlepsza praca fotograficzna w szkole należy do Wiktorii Rojek z klasy Va. Pracę fotograficzną przygotowała też Anna Aftyka z kl. VId i Inga Łuczkowska z kl. VId.Dyplomy i nagroda dla Karoliny zostaną wręczone na koniec roku szkolnego.

Gratuluję J - szkolny koordynator konkursu: Monika Sulowska

 
11
Cze
Najlepszy historyk 2014/2015 w klasach IV-VI wybrany PDF Drukuj Email

Po przeanalizowaniu osiągnięć wszystkich najlepszych uczniów naszej szkoły z historii i społeczeństwa w klasach IV-VI, zgodnie z regulaminem udało nam się bez dodatkowej rywalizacji wyłonić najlepszych.

 

Najlepszym historykiem na poziomie klas IV został Jakub Ścierzyński z klasy IVc bo:

 • Jakub otrzymywał w ciągu całego roku oceny bardzo dobre i celujące,
 • z testu rocznego dostał ocenę bardzo dobrą,
 • brał udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym Klio 2015 w kategorii test wiedzy.

 

Najlepszym historykiem w klasach V jest Bartosz Kołodziejczyk z klasy Ve ponieważ:

 • otrzymywał w ciągu całego roku oceny bardzo dobre i celujące,
 • z testu rocznego dostał ocenę bardzo dobrą,
 • reprezentował naszą szkołę w etapie okręgowym kuratoryjnego konkursu z historii,
 • brał udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym Klio 2015 w kategorii test wiedzy.

 

Tytuł najlepszego historyka w klasach VI wywalczył Albert Kornacki z klasy VIe bo:

 

 • otrzymywał w ciągu całego roku oceny bardzo dobre i celujące,
 • uczestniczył w etapie szkolnym kuratoryjnego konkursu z historii,
 • brał udział w VII Ogólnopolskim Konkursie Mitologicznym Klio 2015 w kategorii test wiedzy,
 • brał udział i otrzymał wyróżnienie w szkolnym konkursie wiedzy o patronie szkoły,
 • zaangażował się w przygotowanie akademii z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
 • brał udział i był finalistą Miejskiego Konkursu Historycznego „Sztafeta Pokoleń”.

Bardzo cieszy nas fakt, że w tym roku podobnie zresztą, jak w latach ubiegłych duża ilość uczniów naszej szkoły kwalifikowała się do rywalizacji o tytuł najlepszego historyka.

Zwycięzcom gratulujemy i informujemy, że nagrody rozdane będą w dniu zakończenia roku szkolnego.

Organizatorzy:

Nauczycielki historii i społeczeństwa:

Monika Sulowska i Barbara Zegar

 
07
Cze
Festiwal Mistrzów Kodowania PDF Drukuj Email

1 czerwca uczniowie : Alicja Paśnik ( kl. VB), Karol Solecki ( kl. V c), Krzysztof Włosek (kl. V c) i Eryk Bronisz z klasy II d reprezentowali naszą szkołę na Festiwalu Mistrzów Kodowania, który odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. W imprezie wzięło udział ponad 1300 osób z całej Polski! Co tam robiliśmy? Uczniowie mogli zaprezentować swój projekt, który jest efektem całorocznych zajęć prowadzonych w naszej szkole przez Panią Anettę Bober i Barbarę Zegar. Tego dnia oprócz aktywności ze scratchem mogliśmy zwiedzić  Stadion Narodowy, pobawić się z aktorami cyrkowymi  czy wziąć udział w rodeo. Pogoda była piękna więc korzystaliśmy  z murawy – gole do bramki do której jeszcze niedawno strzelali piłkarze Sewilli - bezcenne.

 • zdj_1
 • zdj_5

Więcej informacji znajdziecie na stronie

http://mistrzowiekodowania.pl/festiwal-mistrzow-kodowania/

 
30
Maj
Sukces naszej uczennicy PDF Drukuj Email

Uwaga !!!

Sukces naszej uczennicy !!!

Miło mi poinformować, że Karolina Szczygieł z klasy Va naszej szkoły zdobyła I miejsce

w województwie lubelskim w kategorii praca plastyczna w  VII OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MITOLOGICZNYM"KLIO 2015"

Karolinie gratuluję, a pozostałych uczestników konkursu informuję, że

w dalszym ciągu czekamy na szczegółowe wyniki w kategorii test, praca plastyczna i fotograficzna. Informacje na www.cehklio.webd.pl

 

Szkolny koordynator konkursu:
Monika Sulowska

 
29
Maj
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont pomieszczeń zaplecza dużej sali gimnastycznej... PDF Drukuj Email

Remont pomieszczeń zaplecza dużej sali gimnastycznej w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie.

 

Zamawiający

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubartowie

NIP 714-16-98-710

Regon 431158368

tel. 081-855-30-55; fax. 081-855-62-17,

http://sp3lubartow.pvv.pl/

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Tryb udzielenia zamówienia

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /zwaną dalej ustawą/ (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi. Postępowanie z zastrzeżeniem wyjątków określonych w SIWZ prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.

2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39 – 46 ustawy.

3.Kierownik Zamawiającego powołał Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy.

4.Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na portalu internetowym Biuletynu Zamówień Publicznych, w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na własnej stronie internetowej Zamawiającego: www.sp3lubartow.pvv.pl

 

Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV:

45111100-9 – Roboty rozbiórkowe

4542113-1 – Stolarka drzwiowa

4543100;45431000;4543232100-5 – Podłogi i posadzki licowanie ścian

45442100-8 – Malowanie

4533000-9 – Demontaż i montaż nowych urządzeń wod. – Kan.

45311100-1 – Oświetlenie

 

Przedmiotem zamówienia jest : Remont pomieszczeń zaplecza dużej sali gimnastycznej w branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie.

Zakres prac do wykonania obejmuje:

 • roboty przygotowawcze, rozbiórkowe
 • roboty w ramach branży budowlanej , sanitarnej i elektrycznej oraz innych robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
 • wszystkie roboty budowlano – remontowo - montażowe ujęte w dokumentacji projektowej,
 • uporządkowanie terenu budowy.

Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa.

icon SIWZ - Remont pomieszczeń zaplecza dużej sali gimnastycznej.doc (228.5 kB)

icon Dokumentacja remontu pomieszczeń zaplecza dużej sali gimnastycznej.zip (2.62 MB)

 
17
Maj
Wyniki etapu szkolnego Miejskiego Konkursu Historycznego „Sztafeta Pokoleń” PDF Drukuj Email

UWAGA !!!

Wyniki etapu szkolnego Miejskiego Konkursu Historycznego „Sztafeta Pokoleń”  zorganizowanego przez Lubartowskie Towarzystwo Regionalne.

 

W dniu 15 maja 2015 roku o godzinie 10.00 w naszej szkole odbył się etap szkolny  konkursu historycznego „SZTAFETA POKOLEŃ” pod patronatem Burmistrza Miasta Lubartów i Wójta Gminy Lubartów zorganizowany przez Lubartowskie Towarzystwo Regionalne we współpracy z Muzeum Ziemi Lubartowskiej i Gminną Biblioteką Publiczną w Lubartowie z okazji 60 rocznicy powstania Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego.

Tematyka konkursu dotyczyła działalności Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego na tle historii miasta Lubartowa.

Do konkursu przystąpiło 23 chętnych uczniów naszej szkoły. (1 z klasy Vd, 2 z klasy VIc, 9 z klasy VIb i 11 z klasy VIe).

Szkolna komisja konkursowa w składzie: pani Monika Sulowska, pani Danuta Olejniczek i pan Cezary Bartoń czuwała nad prawidłowym przebiegiem konkursu i sprawdziła test, którego pytania okazały się dość trudne dla piszących. Zgodnie z regulaminem komisja wyłoniła 5 najlepszych uczniów, którzy reprezentować będą naszą szkołę w etapie finałowym 10 czerwca 2015 roku.

Do finału zakwalifikowali się uczniowie:

 1. Kornacki Albert kl. VIe
 2. Kutnik Rafał kl. VIb
 3. Mitura Klaudia kl. VIe
 4. Symbor Kacper kl. VIb
 5. Trąbka Dawid kl. V

Pozostali uczestnicy konkursu to uczniowie:

Z klasy Vd:Adrian Mioduchowski

Z klasy VIb

 1. Budzyński Jakub
 2. Lato Natalia
 3. Puła Julia
 4. Radko Mikołaj
 5. Srewin Adrian
 6. Waśkowicz Paulina

Z klasy VIe:

 1. Fiutka Jakub
 2. Kasztelański Hubert
 3. Kuśmierzak Filip
 4. Szymczak Kacper
 5. Urban Maksymilian
 6. Siodłowski Bernard
 7. Bronisz Adam
 8. Czajka Lena
 9. Zieliński Bartosz

 

Wszyscy uczniowie otrzymali uwagę pozytywną oraz bardzo dobrą lub celującą (finaliści) ocenę z historii.

 

Szkolny koordynator konkursu:
Monika Sulowska

 
15
Maj
Wyniki konkursu "Hasło promujące zdrowie" PDF Drukuj Email

5 maja 2015 roku został rozstrzygnięty konkurs na „Hasło promujące zdrowie”. Uczestnikami konkursu byli uczniowie naszej szkoły. W konkursie wzięło udział 68 uczniów. Komisja postanowiła przyznać 3 równorzędne nagrody główne oraz 14 wyróżnień. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 14 maja 2014r. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a nagrodzeni i wyróżnieni dodatkowo nagrody rzeczowe w postaci pięknych pucharów w kształcie serduszka oraz szkatułek w kształcie serduszka. Nagrody zostały ufundowane przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

Nagrody otrzymali:

Bylina Dagmara kl. IV c

Szczepaniak Karina kl. III a

Jach Jakub kl. III b

Wyróżnienia uzyskali:

Brzyska Lena kl. II a

Duda Kinga kl. II a

Goleń Iga kl. II a

Domański Dawid kl. III a

Kowalczyk Alicja kl. III a

Kwiatkowska Julia kl.III b

Ciołecki Maciej kl. III b

Wetoszka Alicja kl. III b

Aftyka Kacper kl. III b

Habros Julia kl. III b

Ligęza Julia kl. III b

Iwanek Dawid kl. III b

Derecka Oliwia kl. III d

Dziedzic Daniel kl. III d

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

1024x768

5 maja 2015roku został rozstrzygnięty konkurs na „Hasło promujące zdrowie”, którego organizatorem był Samorząd Szkolny. Konkurs obejmował wszystkich uczniów naszej szkoły. W konkursie wzięło udział 48 uczniów. Komisja postanowiła przyznać 3 równorzędne nagrody główne oraz 14 wyróżnień. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 14 maja 2014r. Wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali dyplomy, a nagrodzeni i wyróżnieni dodatkowo nagrody rzeczowe w postaci pięknych skarbonko –przyborników oraz serduszka, ufundowane przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

Nagrody otrzymali:

Bylina Dagmara kl. IV c

Szczepaniak Karina kl. III a

Jach Jakub kl. III b

Wyróżnienia uzyskali:

Brzyska Lena kl. II a

Duda Kinga kl. II a

Goleń Iga kl. II a

Domański Dawid kl. III a

Kowalczyk Alicja kl. III a

Kwiatkowska Julia kl.III b

Ciołecki Maciej kl. III b

Wetoszka Alicja kl. III b

Aftyka Kacper kl. III b

Habros Julia kl. III b

Ligęza Julia kl. III b

Iwanek Dawid kl. III b

Derecka Oliwia kl. III d

Dziedzic Daniel kl. III d

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
11
Maj
Ogólnopolski Konkurs Literacki „Szkoła marzeń” - ogłoszony przez Senat RP PDF Drukuj Email

Laureatka konkursu - Julia Czuchryta z IV e w nagrodę pojedzie do Warszawy

Znamy już zwycięzców półfinału konkursu „Szkoła marzeń”, którego organizatorem jest Parlamentarny Zespół ds. Dzieci działający przy Senacie Rzeczpospolitej Polskiej.
Dnia 5 maja 2015r. w Lublinie, w Biurze Senatorskim dr Grzegorza Czeleja odbyło się rozstrzygnięcie etapu okręgowego w konkursie „Szkoła Marzeń”. Spośród 13 prac literackich uczniów lubartowskich szkół, które wpłynęły do Biura,  Jury wybrało  3 prace uczniów z Lubartowa, które przechodzą do etapu ogólnopolskiego i powalczą o dalsze wyróżnienia w ogólnopolskim etapie, w Senacie RP. Autorzy prac to: Julia Czuchryta z kl. IV e ( Szkoła Podstawowa nr 3 im. P. Firleja) oraz Emilia Oniszczuk i Karolina Dudziak z kl. I f (Gimnazjum nr 1 im. KEN). W nagrodę, w czerwcu uczniowie ci  wyjadą, na podsumowanie wyników etapu ogólnopolskiego do Senatu RP wraz z opiekunami na koszt parlamentarzysty.

Więcej…
 
05
Maj
Lekcja otwarta na pływalni klasy pływackiej Is PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lubartowie przy współpracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie oraz Lubartowskiego Klubu Pływackiego „SKALAR” serdecznie zaprasza w dniu 07.05.2015 r. (czwartek) w godzinach 19.25-20.10 na lekcję otwartą klasy I s na pływalni MOSiR Lubartów. Zapraszamy rodziców dzieci z klasy Is chcących zobaczyć jak ich pociechy radzą sobie w wodzie. Lekcja otwarta skierowana jest również do rodziców, którzy zapisali dzieci bądź chcą zapisać do klasy pierwszej pływackiej na rok szkolny 2015/2016. Mile widziane będą dzieci oraz osoby dorosłe chcące zobaczyć jak wyglądają lekcje na pływalni w klasie sportowej. Zajęcia mają na celu popularyzację pływania oraz poznanie form pracy na zajęciach i rozwoju umiejętności nabywanych przez dzieci. Prosimy pamiętać, iż wejść na halę basenową można wyłącznie w klapkach.

Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
Trenerzy Lubartowskiego Klubu Pływackiego SKALAR

 
«pierwszapoprzednia21222324252627282930następnaostatnia»

Strona 26 z 34

jex © 2018 SP3 Lubartów.
Serwis działa już
2397 dni.
 

Dziś imieniny obchodzą:
Danuta, Emilia, Jan

 

 

 

czerwiec 2018
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Sonda

Jakiego portau społecznościowego używasz?