Strona główna
Witaj na stronie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie


03
Lut
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA KLAS I - VIII POD HASŁEM „Bezpieczny Internet" PDF Drukuj Email

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA KLAS I - VIII
POD HASŁEM „Bezpieczny Internet"


Cele konkursu:

 • Pobudzenie aktywności twórczej dzieci,
 • propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci,
 • zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu,
 • zachęcanie do inicjowania nowych, ciekawych pomysłów,
 • wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności,
 • uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem takich jak cyberprzemoc, oszustwa,  piractwo komputerowe itp.,
 • włączenie szerokiego grona dzieci i młodzieży w obchody Międzynarodowego „Dnia Bezpiecznego Internetu”,
 • promowanie technologii komputerowych.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1 – 8 naszej szkoły.
Terminy
Prace należy składać u koordynatorów od 3 lutego 2020 roku do dnia 24 lutego 2020.
Forma pracy

 • Klasy I - III - praca plastyczna pt. "Internet" - plakat, komiks - wykonany dowolną techniką. Praca powinny być opisana na odwrocie - imię, nazwisko, klasa. Prace należy składać u nauczycieli informatyki: Anny Mioduchowskiej, Roberta Janikowskiego.
 • klasy IV – VI - Praca wykonana w programie graficznym Paint pt. "Bezpieczny Internet"- Plik z rysunkiem należy nazwać swoim nazwiskiem, imieniem i klasą, zapisać np. Kowalski_Karol_4a i przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub nośniku USB.
 • klasy VII - VIII - Praca wykonana w programie graficznym GIMP pt. "Bezpieczny Internet". - Plik z rysunkiem należy nazwać swoim nazwiskiem, imieniem i klasą, zapisać np. Kowalski_Karol_7a i przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub nośniku USB.

Każdy uczestnik  może złożyć  maksymalnie 1 pracę. Zgłoszone do konkursu prace konkursowe nie będą zwracane autorom. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

Nagrody i wyróżnienia:
Organizatorzy przewidują uhonorowanie laureatów najlepszych prac, w poszczególnych kategoriach, nagrodami oraz dyplomami - wyróżnieniami. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Uwagi.

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w konkursie.
 • Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację na szkolnej stronie internetowej.
 • Informacje o wynikach konkursu będą zamieszczone na szkolnej stronie internetowej oraz ogłoszone na tablicy ogłoszeń.
 • Nadesłanie/złożenie  prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
nauczyciele koordynujący: Anna Mioduchowska, Robert Janikowski

 
02
Lut
Aby ich los stał się dla nas przestrogą… PDF Drukuj Email

Takie hasło towarzyszyło tegorocznym obchodom II Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Lubelszczyźnie, które odbywały się 28 stycznia w naszej szkole. Uroczystość uczczenia ponad 6 milionów ofiar Holocaustu, organizowaną we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, otworzyły pani Anna Zakaszewska – wicedyrektor szkoły i pani Aneta Głębocka-Wysok – organizatorka. Wśród uczestników znaleźli się: dr hab. Sabina Bober z KUL-u, pan Artur Kuśmierzak z Urzędu Miasta, ksiądz Andrzej Sarna -proboszcz parafii MBNP, pani Urszula Skrzypiec z prezydium Rady Rodziców, pani Sylwia Dmowska, uczniowie klas ósmych oraz nauczyciele.

Pani Sabina Bober – wykładowca KUL, zwróciła uwagę na właściwą interpretację historii - nie możemy zapomnieć, kto był katem, a kto był ofiarą podczas II wojny światowej. Natomiast ksiądz Andrzej Sarna w swojej wypowiedzi przypominał nam, że każdy człowiek powinien odróżniać dobro od zła i dokonywać właściwego wyboru. W czasie wojny ludzie odrzucili wartości chrześcijańskie, czego rezultatem był Holocaust.

 • zdj_15
 • zdj_36

Program uroczystości był bardzo bogaty. Na początku uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną „Historia i kultura lubartowskich Żydów”, zawierającą archiwalne fotografie znajdujące się w zbiorach Instytutu Yad Vashem w Izraelu, którą przygotowała Martyna Mioduchowska. Prezentacji towarzyszyły, odczytane przez Alę Kowalczyk i Bartka Brzyskiego, wspomnienia mieszkańców Lubartowa o ludności żydowskiej mieszkającej w mieście na początku XX wieku, zgromadzone w bibliotece Ośrodka Brama Grodzka - Teatru NN w Lublinie. Młodzież z klasy VIIIa pracowała pod kierunkiem pani Moniki Sulowskiej.

W dalszej części uroczystości pani Ewa Abramek z biblioteki szkolnej zapoznała widzów z wystawą „Ratujący i ratowani – Polacy i Żydzi podczas Holocaustu”, zawierającą odpowiedzi na pytania kto, dlaczego i w jaki sposób ratował Żydów podczas II wojny światowej. Na ekspozycji znalazły się: fotokopie autentycznych dokumentów opracowanych przez IPN, informacje o projekcie Instytutu Pileckiego „Zawołani po imieniu” oraz krótkie biogramy Polaków, m.in. z powiatu lubartowskiego, odznaczonych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (Bolesława Dąbrowskiego ze Starościna-Kolonii, Apolonii Machczyńskiej-Świątek z Kocka czy Jana, Tadeusza i Bogdana Szydłowskich z Wólki Rozwadowskiej pod Kockiem). Niektórzy z nich pomagając, dokonali wyboru zakończonego ofiarą własnego życia.

Po przerwie odbyło się spotkanie z panią Sylwią Dmowską - członkiem rodziny Apolonii Machczyńskiej-Świątek, uhonorowanej tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata w 1997 roku. Pani Dmowska opowiedziała, jak przebiegały poszukiwania śladów bohaterskiej działalności kuzynki w okresie wojny. Pola Machczyńska-Świątek uratowała ponad 20 Żydów, sama ponosząc za to śmierć. Zaczęło się od żydowskiej dziewczynki - Ryfki Goldfinger. To dzięki jej świadectwu otrzymała tytuł Sprawiedliwej. Później przez okres ok. 3 miesięcy ukrywała ok. 25 Żydów w piwnicy w swoim obejściu. Niestety ktoś o tym doniósł do władz niemieckich. Z obławy udało się uciec dwóm Żydom, pozostałych zastrzelono. Polę, będącą w zaawansowanej ciąży, przewieziono do Annopola i także zastrzelono. Na zakończenie spotkania pani Dmowska zwróciła się z przesłaniem do młodzieży, aby wypytywać swoich dziadków o wojenne historie. Być może w rodzinach uczestników spotkania znajdują się także nieznani bohaterowie. Ksiądz Andrzej Sarna podzielił się historią księdza Szymona Tomaszewskiego z Firleja, który podczas wojny udzielił schronienia Mojżeszowi Apelbaumowi i jego córce Dworze. Natomiast Małgorzata Błonka z klasy VIIIe wspomniała o swojej praprababci, która także pomagała Żydom.

Na zakończenie imprezy pani dyrektor Anna Zakaszewska wspólnie z panią Sabiną Bober wręczyły nagrody książkowe 10 uczniom wyróżnionym w konkursie plastycznym „Wpisani w historię miasta – lubartowscy Żydzi” prowadzonym przez panią Anetę Głębocką-Wysok. Uroczystości towarzyszyły nastrojowe piosenki w wykonaniu Igi Goleń z klasy VIIc i Melanii Słowikowskiej z klasy VIg. Odpowiednio dobrana scenografia, przygotowana przez panią Kingę Grzelak, panią Urszulę Czakon i pana Cezarego Misiurskiego, pozwoliła przeżywać święto z odpowiednią godnością. Nad stroną techniczną imprezy czuwał pan Łukasz Ćwiek i pani Emilia Kobiałka.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Lubelszczyźnie honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego i lokalnie Burmistrz Miasta Lubartów.

Ewa Abramek

 
28
Sty
SPRZEDAŻ OBIADÓW NA MIESIĄC LUTY 2020 ROK PDF Drukuj Email

ZAPRASZAMY WCZEŚNIEJ PO ZAKUP OBIADÓW

29.01.2020 środa w godz. 8:00 - 14:00
30.01.2020 czwartek w godz. 8:00 - 14:00
31.01.2020 piątek w godz. 8:00 - 14:00
03.02.2020 poniedziałek w godz. 7:40 - 16:00
04.02.2020 wtorek w godz. 7:40 - 14:00

CENA KARTY - 80,00 ZŁ

płatność tylko gotówką cena za obiad - 4,00 zł

 
27
Sty
Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka Plus. PDF Drukuj Email

8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka Plus. Wzięło w nim udział 52 uczniów klas III (5 osób z klasy IIIa, 12 z klasy IIIb, 14 z klasy IIIc,  14 z klasy IIId, 7 z klasy IIIe). Każdy uczestnik miał do rozwiązania test składający się z 25 zadań. Aby zostać laureatem, można było popełnić maksymalnie 5 błędów - za każde niepoprawnie rozwiązane zadanie organizatorzy odejmowali 4 pkt. Tytuł laureata zdobyło łącznie aż 47 osób (5 z klasy IIIa, 10 z klasy IIIb,
13 z klasy IIIc, 12 z klasy IIId, 7 z klasy IIIc).

Laureatami zostali:

Laureat I stopnia z wyróżnieniem (100p): Barwińska Julia kl.3c, Brzyski Oliwier kl.3a, Czuchryta Kacper kl.3d, Dzięgiel Alicja kl.3e, Gliwka Szymon kl.3e, Gwóźdź Miłosz kl.3b, Kusyk Kacper kl.3d, Łata Patryk kl.3d, Majcher Iga kl.3d, Mrozowski Arkadiusz kl.3e, Paśnik Karol kl.3c, Patrzylas Fabian kl.3c, Pełka Daniel kl.3d, Suchodolski Jakub kl.3d, Symbor Amelia kl.3c

Laureat I stopnia (96pkt): Góźdź Oskar kl.3b, Marzec Mateusz kl.3b, Meksuła Olaf kl.3b, Mitruk Hanna kl.3c, Piesta Laura kl.3c, Reszka Bogdan kl.3a, Szostak Kaja kl.3c, Weremczuk Stanisław kl.3b, Zielińska Natalia kl.3a

Laureat II stopnia (92pkt): Caban Julia kl.3c, Czarnota Weronika kl.3d, Iwanek Nikola kl.3b, Kępa Kornelia kl.3c, Kuźma Natasza kl.3d, Marzęda Zuzanna kl.3c, Mika Aleksander kl.3d, Mitura Aleksander kl.3c, Mrozowski Alan kl.3e, Murak Iga kl.3b, Rola Dawid kl.3c, Tkaczyk Klara kl.3d, Więsyk Amelia kl.3a

Laureat III stopnia (88pkt): Bronisz Wojciech kl.3e, Michna Jan kl.3a, Nowak Aleksander kl.3c, Pilarczyk Sara kl.3b, Soroka Łucja kl.3b, Szczepaniak Szymon kl.3c

Laureat IV stopnia (84pkt): Dziuba Krzysztof kl.3b, Misiak Marcel kl.3e, Rusinek Patrycja kl.3d, Szalast Jeremi kl.3d

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Szkolny opiekun konkursu Anetta Bober

 
27
Sty
Bezpłatne szkolenie online dla nauczycieli i rodziców dot. bezpieczeństwa dzieci w internecie PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dot. bezpieczeństwa dzieci w internecie. Szkolenie poprowadzą dziennikarz Tomasz Rożek – ambasador kampanii „e-Polak potrafi” oraz Anna Borkowska – psycholog, ekspertka Akademii NASK.

Prosimy o przekazanie tej informacji nauczycielom pracującym w Państwa placówce oraz rodzicom, do których także kierujemy nasze zaproszenie.

Bezpieczeństwo dzieci w internecie to temat ważny i stale aktualny. Tempo w jakim rozwijają się nowe technologie wymaga od nas ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. Kluczowe tutaj jest wiarygodne źródło informacji. My je Państwu gwarantujemy.

Co ważne, każdy może wziąć udział w szkoleniu i zadawać pytania w jego trakcie.

Szkolenie w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, poświęcone cyberprzemocy i zjawisku sekstingu, odbędzie się 30 stycznia (czwartek) o godz. 18 pod linkiem: https://www.facebook.com/naukatolubie

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony, gdzie znaleźć można m.in. porady dla rodziców i nauczycieli, publikacje oraz filmy wyjaśniające trudne pojęcia: www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci

Szkolenie jest częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji i NASK „e-Polak potrafi!".

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół ds. ds. kampanii edukacyjno-informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji i NASK

 
26
Sty
Wyniki konkursu "Szkolny Grafik" PDF Drukuj Email

W okresie od 9.12.2019 do 29.12.2019 nauczyciele Anna Mioduchowska i Robert Janikowski przeprowadzili szkolny konkurs informatyczny pt. „SZKOLNY GRAFIK”. Konkurs był skierowany do uczniów klas I - VIII naszej szkoły. Celem Konkursu było ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych oraz popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki. Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie kartki nawiązującej tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia lub Nowym Rokiem. Praca wykonana miała być techniką komputerową w programie graficznym Paint (klasy I - VI) i Gimp (klasy VII - VIII). W konkursie wzięło udział  40 uczniów. (I - III - 11 uczniów, IV - VIII - 29 uczniów).

 • zdj_19
 • zdj_13


klasy I-III

Nagrody

I miejsce - Suchodolski Jakub III d

II miejsce – Mitura Aleksander III c

III miejsce – Wetoszka Aleksandra III b

Wyróżnienie:

Szostak Alicja III d

klasy IV - VI

Nagrody

I miejsce – Urban Paula IV b

II miejsce – Skrzeszewski Rafał V e

III miejsce – Kostrubiec Zuzanna V c

Wyróżnienie:

Mazur Jakub VI h

klasy VII - VIII

Nagrody:

I miejsce – Obodziński Bartłomiej VIII b

II miejsce – Wetoszka Alicja VIII b

III – miejsce – Podleśna Julia VII b

 

Zwycięzcom gratulujemy

Anna Mioduchowska, Robert Janikowski

 
21
Sty
II Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Lubelszczyźnie PDF Drukuj Email

W dniu 28 stycznia 2020 roku  już po raz drugi w naszej szkole uczniowie klas ósmych będą mogli wziąć udział w niecodziennej lekcji  historii. Uczestnicy dowiedzą się o historii mieszkańców miasta Lubartowa  relacjonowanej przez naocznych świadków codziennego życia, jak również o tragedii, która dotknęła Lubartów w czasie II Wojny Światowej. Uczniowie będą mieli możliwość poznać świadka historii, którego rodzina otrzymała medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Medal ten otrzymują ci, którzy z narażeniem własnego życia ratowali życie innych ludzi. Spotkanie to będzie miało na celu ukazanie młodzieży właściwych wartości jakimi powinni się oni kierować we własnym życiu, aby nigdy już nie powtórzyła się ta tragiczna historia w naszej Ojczyźnie i „aby ich los stał się dla nas przestrogą…”.

Szczegółowy program obchodów w naszej szkole:

10.00-10.20     Powitanie

10.20-10.40     Historia i kultura Lubartowskich Żydów – Prezentacja multimedialna wraz ze wspomnieniami mieszkańców Lubartowa

10.40-11.00  Otwarcie wystawy pt. „ Ratujący i ratowani -Polacy i Żydzi podczas Holocaustu”

11.00-11.30  Przerwa

11.30-12.30 Spotkanie ze świadkiem  historii, prowadzenie dr hab. Sabina Bober

12.30-13.00 Wręczenie nagród za udział w  szkolnym konkursie plastycznym „ Wpisani w historię  miasta Lubartowa- Lubartowscy Żydzi”.

13.00-13.10 Podsumowanie i zakończenie.

 

Szczegółowy program na Lubelszczyźnie.
icon PROGRAM DNI HOLOKAUSTU

 
21
Sty
Zwycięzcy konkursu plastycznego „ Wpisani w historię miasta Lubartowa-Lubartowscy Żydzi” PDF Drukuj Email

W naszej szkole w związku z II Obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Lubelszczyźnie został zorganizowany konkurs plastyczny dla klas piątych i szóstych. Celem konkursu było przybliżenie młodzieży historii miasta Lubartowa jak również tragicznych  losów niektórych mieszkańców podczas II Wojny Światowej- Lubartowskich Żydów. Komisja konkursowa składająca się z nauczycieli i uczniów naszej szkoły przyznała 10 wyróżnień.

Nasi wyróżnieni:

1. Martyna Różyk kl.VIg

2. Melania Słowikowska kl.VIg

3. Martyna Kusyk kl.VIi

4. Julia Marciniak kl.VIh

5. Krzysztof Kułak kl.Vb

6. Oskar Sykut kl.Va

7. Kamil Misiak kl.Va

8. Zuzanna Kostrubiec  kl.Vc

9. Iga Wojtaś kl.Vc

10. Natalia Rysiowska kl.Ve

Wręczenie nagród odbędzie podczas uroczystości 28 stycznia 2020r., we wtorek o godz. 12.25 na łączniku szkoły.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Aneta Głębocka-Wysok

 
17
Sty
Sukces uczniów SP3 w konkursie matematycznym PDF Drukuj Email

8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka Plus. Wzięło w nim udział 155 uczniów z klas IV-VIII (27 z klas IV, 35 z klas V, 45 z klas VI, 30 z klas VII i 18 uczniów z klas VIII). Każdy uczestnik miał do rozwiązania test składający się z 25 zadań. Aby zostać laureatem można było popełnić maksymalnie 5 błędów- za każde niepoprawnie rozwiązane zadanie organizatorzy zabierali 4 pkt. Tytuł laureata zdobyło łącznie aż 60 osób (16 z klas IV, 10 z klas V, 24 z klas VI, 4 z klas VII i 6 z klas VIII).

Laureatami zostali:

Laureat I stopnia z wyróżnieniem (100 pkt): Krzysztof Paśnik kl. 4b, Natalia Rysiowska kl. 5e.

Laureat I stopnia (96 pkt): Michał Drozd kl. 4b, Bartosz Dessauer kl.4a, Amelia Zyga kl. 4a, Oliver Wąsik kl. 4a, Jan Kobus kl. 5s, Robert Wójcik kl. 6c.

Laureat II stopnia (92 pkt): Jakub Gaszewski kl.4b, Amelia Chudzik kl. 4b, Maja Banaszek kl. 4b, Maja Kazubek kl. 4a, Jakub Słomka kl. 4a, Remigiusz Symbor kl. 5c, Krzysztof Kułak kl. 5b, Wiktor Opolski kl. 6h, Oliwia Bogusz kl. 6f, Zuzanna Muszyńska kl. 6b, Hanna Gałązka kl. 6c, Wiktoria Kowalczyk kl. 6g, Jan Jakubowski kl. 6f, Szymon Nowacki kl. 7d, Bartłomiej Obodziński kl.8b.

Laureat III stopnia (88 pkt): Jakub Zieliński kl. 4b, Oliwier Tomasiak kl.4a, Alicja Czyżewska kl.4a, Grzegorz Marzęda kl. 4a, Rafał Skrzeszewski kl. 5e, Zuzanna Kostrubiec kl. 5c, Hanna Mysiakowska kl. 6h, Kaja Wróblewska kl. 6h, Dawid Mazurek kl. 6c, Ignacy Domański kl. 6c, Michalina Mazur kl. 6b, Wiktor Kowalski kl.6d, Joanna Czerska kl.6g, Kamil Kubik kl.6s, Antoni Wierzchoń kl.6f, Martyna Mioduchowska kl. 8a, Daniel Dziedzic kl.8d.

Laureat IV stopnia (84 pkt): Martyna Bronisz kl. 5f, Jan Lipski kl. 5b, Milena Florek kl. 6h, Bartosz Guz kl. 6g, Zuzanna Dziuba kl. 6e, Dawid Olszak kl.7e, Maciej Dziubak kl. 8e, Krzysztof Rybicki kl. 8d, Oliwier Juć kl. 8b.

Laureat V stopnia (80 pkt): Lena Błaszczak kl.4b, Julia Chaber kl. 4b, Robert Akapian kl. 5a, Michał Suchodolski kl. 5c, Aleksandra Kubiak kl. 6c, Wiktor Kamiński kl.6c, Julia Gruba kl.6g, Alex Greguła kl.6f, Adam Wysok kl.6d, Paweł Jankowski kl.7b, Iga Goleń kl.7c.

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Szkolny opiekun konkursu Agnieszka Rysiowska

 
17
Sty
Śpiewali po angielsku... PDF Drukuj Email

29 listopada 2019 roku odbył się XV Miejski Festiwal Piosenki Angielskiej „Top Songs” organizowany przez SP nr 4 w Lubartowie. Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły, którzy po eliminacjach szkolnych zakwalifikowali się do etapu finałowego. Poziom wykonywanych piosenek był w tym roku imponujący. Jednak nasi uczniowie nie zawiedli i odnieśli duży sukces w każdej kategorii wiekowej. Oto wyniki:

Klasy I – III

Kategoria soliści:

Nagrody:

Antonina Małyska - kl. If

Emilia Soroka - kl.IIa

Kategoria zespoły:

Nagroda: Julia Gdula, Łucja Soroka - kl. IIIb

Wyróżnienie: Maja Stawecka, Pola Pasikowska, Roksana Paśnik - kl. If


Klasy IV – VI

Nagrody:

Paweł Kubera- kl. Vf
Wojciech Ulma – kl. Vs Melania Słowikowska- kl. VIg

Wyróżnienia:
Amelia Kowalczyk - kl. Vd
Patrycja Tomasiak - kl. Vd
Kaja Wróblewska - kl. VIh


Klasy VII – VIII

Nagroda: Filip Józefaciuk - kl. VIIe

Wyróżnienia:

Alicja Nagietowicz - kl. VIIe

Wiktoria Sulowska - kl. VIIIc

Złoty Dysk: Iga Goleń - kl. VIIc

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Danuta Bogusz

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 4 z 53

jex © 2020 SP3 Lubartów.
Serwis działa już
3099 dni.
 

 

 

 

 

 

Dziś imieniny obchodzą:
Filip, Paulina, Marianna
maj 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Sonda

Jakiego portau społecznościowego używasz?