Strona główna
Witaj na stronie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie


11
Lut
Pingpongiści wystąpią w finale wojewódzkim "Igrzysk Młodzieży Szkolnej" PDF Drukuj Email

Bardzo dobrze zaprezentowały się drużyny dziewcząt i chłopców w eliminacjach powiatowych i rejonowych w drużynowym tenisie stołowym (rocznik 2005-2006).

 • zdj_3
 • zdj_1

W Mistrzostwach Powiatu Karolina Wójtowicz w parze z Natalią Marciniak oraz Rafał Pawłowski z Krzysztofem Szalastem pewnie zajęli I miejsca. W rozegranych w dniu 10 lutego eliminacjach rejonowych do drużyny dziewcząt dołączyła Nicol Bronisz. Dziewczęta pewnie zajęły I miejsce, natomiast chłopcy po czterech niezwykle zaciętych meczach wywalczyli premiowane awansem do zawodów wojewódzkich II miejsce. Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale wojewódzkim, który zostanie rozegrany w dniu 18 lutego w Szczebrzeszynie.


Redakcja

 
11
Lut
Dyskoteka PDF Drukuj Email

W związku z licznymi pytaniami informujemy,

że dyskoteki szkolne zaplanowane na dni 12-13 lutego 2020

odbędą się zgodnie z planem.

Dyrekcja Szkoły

 
05
Lut
Członkowie koła dziennikarskiego w Muzeum Ziemi Lubartowskiej PDF Drukuj Email

Na zaproszenie dyrektor muzeum, pani Ewy Sędzimierz uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w miejskiej uroczystości, w podsumowaniu czasowej wystawy na temat: „Włodzimierz Dębski – żołnierz, artysta, kustosz wołyńskiej pamięci”. 30 stycznia 2020 r. odbyło się spotkanie ze świadkami historii, z rodziną oraz z tymi, którzy znali prof. Włodzimierza Dębskiego – postać związaną z naszą Lubartowską Ziemią. Wśród zebranych gości, byli: Ulesława Lubek – wnuczka Profesora,  pracownicy UMCS – z katedry językoznawstwa, z którą współpracował, przedstawiciele /uczniowie Profesora/ Państwowej Szkoły Muzycznej im. T. Szeligowskiego, którą zorganizował i był pierwszym dyrektorem. Zebrani wysłuchali „Kaprysu Polskiego” Grażyny Bacewicz na skrzypce solo w wykonaniu uczennicy tej szkoły. W spotkaniu uczestniczyli również pracownicy Muzeum Wsi Lubelskiej, zastępca burmistrza Lubartowa – Jakub Wróblewski, licznie zgromadzeni mieszkańcy – członkowie Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego oraz Klubu Seniora. W ciepłych słowach wspominano znakomitego artystę. Opowieści te pozwoliły nam poznać bliżej życie i działalność Pana Profesora przede wszystkim jako człowieka, nauczyciela, muzyka, etnografa, ale też jako kombatanta i kustosza wołyńskiej pamięci.

 • zdj_10
 • zdj_3

Grażyna Antoniuk

 
05
Lut
SESJA SEJMIKU DZIECI I MŁODZIEŻY MIASTA LUBARTÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 PDF Drukuj Email

31.01.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie odbyła się Sesja Sejmiku Dzieci i Młodzieży Miasta Lubartów.

W sesji, na zaproszenie uczniów, uczestniczyli przedstawiciele władz naszego miasta: Burmistrz Lubartowa  p. Krzysztof Paśnik, Zastępca Burmistrza  p. Jakub Wróblewski, Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej p. Artur Kuśmierzak oraz p. Tadeusz Matwiejczyk – założyciel Sejmiku.

Zaproszonych gości oraz delegacje młodzieży lubartowskich szkół powitał  Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 p. Daniel Cieśla. Sesję prowadził Marszałek Sejmiku i Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego  Hubert Kowalski, który podsumował dwuletnią pracę Sejmiku pod przewodnictwem Szkoły Podstawowej nr 3.

 • zdj_5
 • zdj_6

Młodzież biorąca udział w Sesji miała okazję porozmawiać z przedstawicielami władz naszego miasta. Pan Burmistrz Krzysztof Paśnik zachęcał uczniów do interesowania się i angażowania w sprawy społeczności lokalnej. Przedstawiciele naszych władz zaprosili młodzież do dyskusji na temat ich sytuacji w naszej społeczności i działań , jakie mogą podjąć na ich rzecz. Mówili, że zależy im na stałym dialogu z młodymi ludźmi po to, by działania te spełniały ich oczekiwania. Pan Jakub Wróblewski mówił na temat możliwości zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego. Mogą to zrobić młodzi ludzie, którzy ukończyli 16 lat i mają pomysły na to jak zmienić i zagospodarować Lubartów. Zachęcał uczniów, aby wykazywali inicjatywę, interesowali się sprawami miasta i uczestniczyli w decydowaniu o ważnych dla nich sprawach, bo to ich przyszłość. Jednocześnie zwiększy to skuteczność działań prowadzonych przez nasze władze na rzecz młodych ludzi.

Była to niezapomniana lekcja samorządności. Dzisiejsza demokracja daje nam możliwości wpływu na decyzje władz lokalnych. Potrzebne są  więc konsultacje, spotkania, debaty, na których można rozmawiać.

Przewodnictwo Sejmiku na kolejne dwa lata przejęło Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

 
03
Lut
REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA KLAS I - VIII POD HASŁEM „Bezpieczny Internet" PDF Drukuj Email

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU INFORMATYCZNEGO DLA KLAS I - VIII
POD HASŁEM „Bezpieczny Internet"


Cele konkursu:

 • Pobudzenie aktywności twórczej dzieci,
 • propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci,
 • zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu,
 • zachęcanie do inicjowania nowych, ciekawych pomysłów,
 • wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności,
 • uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem takich jak cyberprzemoc, oszustwa,  piractwo komputerowe itp.,
 • włączenie szerokiego grona dzieci i młodzieży w obchody Międzynarodowego „Dnia Bezpiecznego Internetu”,
 • promowanie technologii komputerowych.

Uczestnicy
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 1 – 8 naszej szkoły.
Terminy
Prace należy składać u koordynatorów od 3 lutego 2020 roku do dnia 24 lutego 2020.
Forma pracy

 • Klasy I - III - praca plastyczna pt. "Internet" - plakat, komiks - wykonany dowolną techniką. Praca powinny być opisana na odwrocie - imię, nazwisko, klasa. Prace należy składać u nauczycieli informatyki: Anny Mioduchowskiej, Roberta Janikowskiego.
 • klasy IV – VI - Praca wykonana w programie graficznym Paint pt. "Bezpieczny Internet"- Plik z rysunkiem należy nazwać swoim nazwiskiem, imieniem i klasą, zapisać np. Kowalski_Karol_4a i przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub nośniku USB.
 • klasy VII - VIII - Praca wykonana w programie graficznym GIMP pt. "Bezpieczny Internet". - Plik z rysunkiem należy nazwać swoim nazwiskiem, imieniem i klasą, zapisać np. Kowalski_Karol_7a i przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub nośniku USB.

Każdy uczestnik  może złożyć  maksymalnie 1 pracę. Zgłoszone do konkursu prace konkursowe nie będą zwracane autorom. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.

Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

Nagrody i wyróżnienia:
Organizatorzy przewidują uhonorowanie laureatów najlepszych prac, w poszczególnych kategoriach, nagrodami oraz dyplomami - wyróżnieniami. Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Uwagi.

 • Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 • Prace nie będą zwracane i przechodzą na własność organizatora konkursu.
 • Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i publikowanie podanych swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu.
 • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do uczestnictwa w konkursie.
 • Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na ich publikację na szkolnej stronie internetowej.
 • Informacje o wynikach konkursu będą zamieszczone na szkolnej stronie internetowej oraz ogłoszone na tablicy ogłoszeń.
 • Nadesłanie/złożenie  prac jest równoważne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście z zachowaniem wszelkich praw autorskich osób trzecich.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
nauczyciele koordynujący: Anna Mioduchowska, Robert Janikowski

 
02
Lut
Aby ich los stał się dla nas przestrogą… PDF Drukuj Email

Takie hasło towarzyszyło tegorocznym obchodom II Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Lubelszczyźnie, które odbywały się 28 stycznia w naszej szkole. Uroczystość uczczenia ponad 6 milionów ofiar Holocaustu, organizowaną we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, otworzyły pani Anna Zakaszewska – wicedyrektor szkoły i pani Aneta Głębocka-Wysok – organizatorka. Wśród uczestników znaleźli się: dr hab. Sabina Bober z KUL-u, pan Artur Kuśmierzak z Urzędu Miasta, ksiądz Andrzej Sarna -proboszcz parafii MBNP, pani Urszula Skrzypiec z prezydium Rady Rodziców, pani Sylwia Dmowska, uczniowie klas ósmych oraz nauczyciele.

Pani Sabina Bober – wykładowca KUL, zwróciła uwagę na właściwą interpretację historii - nie możemy zapomnieć, kto był katem, a kto był ofiarą podczas II wojny światowej. Natomiast ksiądz Andrzej Sarna w swojej wypowiedzi przypominał nam, że każdy człowiek powinien odróżniać dobro od zła i dokonywać właściwego wyboru. W czasie wojny ludzie odrzucili wartości chrześcijańskie, czego rezultatem był Holocaust.

 • zdj_31
 • zdj_17

Program uroczystości był bardzo bogaty. Na początku uczestnicy obejrzeli prezentację multimedialną „Historia i kultura lubartowskich Żydów”, zawierającą archiwalne fotografie znajdujące się w zbiorach Instytutu Yad Vashem w Izraelu, którą przygotowała Martyna Mioduchowska. Prezentacji towarzyszyły, odczytane przez Alę Kowalczyk i Bartka Brzyskiego, wspomnienia mieszkańców Lubartowa o ludności żydowskiej mieszkającej w mieście na początku XX wieku, zgromadzone w bibliotece Ośrodka Brama Grodzka - Teatru NN w Lublinie. Młodzież z klasy VIIIa pracowała pod kierunkiem pani Moniki Sulowskiej.

W dalszej części uroczystości pani Ewa Abramek z biblioteki szkolnej zapoznała widzów z wystawą „Ratujący i ratowani – Polacy i Żydzi podczas Holocaustu”, zawierającą odpowiedzi na pytania kto, dlaczego i w jaki sposób ratował Żydów podczas II wojny światowej. Na ekspozycji znalazły się: fotokopie autentycznych dokumentów opracowanych przez IPN, informacje o projekcie Instytutu Pileckiego „Zawołani po imieniu” oraz krótkie biogramy Polaków, m.in. z powiatu lubartowskiego, odznaczonych tytułem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata (Bolesława Dąbrowskiego ze Starościna-Kolonii, Apolonii Machczyńskiej-Świątek z Kocka czy Jana, Tadeusza i Bogdana Szydłowskich z Wólki Rozwadowskiej pod Kockiem). Niektórzy z nich pomagając, dokonali wyboru zakończonego ofiarą własnego życia.

Po przerwie odbyło się spotkanie z panią Sylwią Dmowską - członkiem rodziny Apolonii Machczyńskiej-Świątek, uhonorowanej tytułem Sprawiedliwej wśród Narodów Świata w 1997 roku. Pani Dmowska opowiedziała, jak przebiegały poszukiwania śladów bohaterskiej działalności kuzynki w okresie wojny. Pola Machczyńska-Świątek uratowała ponad 20 Żydów, sama ponosząc za to śmierć. Zaczęło się od żydowskiej dziewczynki - Ryfki Goldfinger. To dzięki jej świadectwu otrzymała tytuł Sprawiedliwej. Później przez okres ok. 3 miesięcy ukrywała ok. 25 Żydów w piwnicy w swoim obejściu. Niestety ktoś o tym doniósł do władz niemieckich. Z obławy udało się uciec dwóm Żydom, pozostałych zastrzelono. Polę, będącą w zaawansowanej ciąży, przewieziono do Annopola i także zastrzelono. Na zakończenie spotkania pani Dmowska zwróciła się z przesłaniem do młodzieży, aby wypytywać swoich dziadków o wojenne historie. Być może w rodzinach uczestników spotkania znajdują się także nieznani bohaterowie. Ksiądz Andrzej Sarna podzielił się historią księdza Szymona Tomaszewskiego z Firleja, który podczas wojny udzielił schronienia Mojżeszowi Apelbaumowi i jego córce Dworze. Natomiast Małgorzata Błonka z klasy VIIIe wspomniała o swojej praprababci, która także pomagała Żydom.

Na zakończenie imprezy pani dyrektor Anna Zakaszewska wspólnie z panią Sabiną Bober wręczyły nagrody książkowe 10 uczniom wyróżnionym w konkursie plastycznym „Wpisani w historię miasta – lubartowscy Żydzi” prowadzonym przez panią Anetę Głębocką-Wysok. Uroczystości towarzyszyły nastrojowe piosenki w wykonaniu Igi Goleń z klasy VIIc i Melanii Słowikowskiej z klasy VIg. Odpowiednio dobrana scenografia, przygotowana przez panią Kingę Grzelak, panią Urszulę Czakon i pana Cezarego Misiurskiego, pozwoliła przeżywać święto z odpowiednią godnością. Nad stroną techniczną imprezy czuwał pan Łukasz Ćwiek i pani Emilia Kobiałka.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Lubelszczyźnie honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego i lokalnie Burmistrz Miasta Lubartów.

Ewa Abramek

 
28
Sty
SPRZEDAŻ OBIADÓW NA MIESIĄC LUTY 2020 ROK PDF Drukuj Email

ZAPRASZAMY WCZEŚNIEJ PO ZAKUP OBIADÓW

29.01.2020 środa w godz. 8:00 - 14:00
30.01.2020 czwartek w godz. 8:00 - 14:00
31.01.2020 piątek w godz. 8:00 - 14:00
03.02.2020 poniedziałek w godz. 7:40 - 16:00
04.02.2020 wtorek w godz. 7:40 - 14:00

CENA KARTY - 80,00 ZŁ

płatność tylko gotówką cena za obiad - 4,00 zł

 
27
Sty
Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka Plus. PDF Drukuj Email

8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs Olimpiada Wiedzy Archimedes Matematyka Plus. Wzięło w nim udział 52 uczniów klas III (5 osób z klasy IIIa, 12 z klasy IIIb, 14 z klasy IIIc,  14 z klasy IIId, 7 z klasy IIIe). Każdy uczestnik miał do rozwiązania test składający się z 25 zadań. Aby zostać laureatem, można było popełnić maksymalnie 5 błędów - za każde niepoprawnie rozwiązane zadanie organizatorzy odejmowali 4 pkt. Tytuł laureata zdobyło łącznie aż 47 osób (5 z klasy IIIa, 10 z klasy IIIb,
13 z klasy IIIc, 12 z klasy IIId, 7 z klasy IIIc).

Laureatami zostali:

Laureat I stopnia z wyróżnieniem (100p): Barwińska Julia kl.3c, Brzyski Oliwier kl.3a, Czuchryta Kacper kl.3d, Dzięgiel Alicja kl.3e, Gliwka Szymon kl.3e, Gwóźdź Miłosz kl.3b, Kusyk Kacper kl.3d, Łata Patryk kl.3d, Majcher Iga kl.3d, Mrozowski Arkadiusz kl.3e, Paśnik Karol kl.3c, Patrzylas Fabian kl.3c, Pełka Daniel kl.3d, Suchodolski Jakub kl.3d, Symbor Amelia kl.3c

Laureat I stopnia (96pkt): Góźdź Oskar kl.3b, Marzec Mateusz kl.3b, Meksuła Olaf kl.3b, Mitruk Hanna kl.3c, Piesta Laura kl.3c, Reszka Bogdan kl.3a, Szostak Kaja kl.3c, Weremczuk Stanisław kl.3b, Zielińska Natalia kl.3a

Laureat II stopnia (92pkt): Caban Julia kl.3c, Czarnota Weronika kl.3d, Iwanek Nikola kl.3b, Kępa Kornelia kl.3c, Kuźma Natasza kl.3d, Marzęda Zuzanna kl.3c, Mika Aleksander kl.3d, Mitura Aleksander kl.3c, Mrozowski Alan kl.3e, Murak Iga kl.3b, Rola Dawid kl.3c, Tkaczyk Klara kl.3d, Więsyk Amelia kl.3a

Laureat III stopnia (88pkt): Bronisz Wojciech kl.3e, Michna Jan kl.3a, Nowak Aleksander kl.3c, Pilarczyk Sara kl.3b, Soroka Łucja kl.3b, Szczepaniak Szymon kl.3c

Laureat IV stopnia (84pkt): Dziuba Krzysztof kl.3b, Misiak Marcel kl.3e, Rusinek Patrycja kl.3d, Szalast Jeremi kl.3d

Wszystkim laureatom gratulujemy!

Szkolny opiekun konkursu Anetta Bober

 
27
Sty
Bezpłatne szkolenie online dla nauczycieli i rodziców dot. bezpieczeństwa dzieci w internecie PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu online dot. bezpieczeństwa dzieci w internecie. Szkolenie poprowadzą dziennikarz Tomasz Rożek – ambasador kampanii „e-Polak potrafi” oraz Anna Borkowska – psycholog, ekspertka Akademii NASK.

Prosimy o przekazanie tej informacji nauczycielom pracującym w Państwa placówce oraz rodzicom, do których także kierujemy nasze zaproszenie.

Bezpieczeństwo dzieci w internecie to temat ważny i stale aktualny. Tempo w jakim rozwijają się nowe technologie wymaga od nas ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. Kluczowe tutaj jest wiarygodne źródło informacji. My je Państwu gwarantujemy.

Co ważne, każdy może wziąć udział w szkoleniu i zadawać pytania w jego trakcie.

Szkolenie w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, poświęcone cyberprzemocy i zjawisku sekstingu, odbędzie się 30 stycznia (czwartek) o godz. 18 pod linkiem: https://www.facebook.com/naukatolubie

Zachęcamy także do odwiedzenia naszej strony, gdzie znaleźć można m.in. porady dla rodziców i nauczycieli, publikacje oraz filmy wyjaśniające trudne pojęcia: www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci

Szkolenie jest częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji i NASK „e-Polak potrafi!".

Pozdrawiamy serdecznie,

Zespół ds. ds. kampanii edukacyjno-informacyjnych Ministerstwa Cyfryzacji i NASK

 
26
Sty
Wyniki konkursu "Szkolny Grafik" PDF Drukuj Email

W okresie od 9.12.2019 do 29.12.2019 nauczyciele Anna Mioduchowska i Robert Janikowski przeprowadzili szkolny konkurs informatyczny pt. „SZKOLNY GRAFIK”. Konkurs był skierowany do uczniów klas I - VIII naszej szkoły. Celem Konkursu było ujawnianie i rozwijanie talentów informatycznych oraz popularyzowanie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki. Zadaniem uczestnika konkursu było wykonanie kartki nawiązującej tematycznie do obrzędów, zwyczajów oraz symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia lub Nowym Rokiem. Praca wykonana miała być techniką komputerową w programie graficznym Paint (klasy I - VI) i Gimp (klasy VII - VIII). W konkursie wzięło udział  40 uczniów. (I - III - 11 uczniów, IV - VIII - 29 uczniów).

 • zdj_16
 • zdj_14


klasy I-III

Nagrody

I miejsce - Suchodolski Jakub III d

II miejsce – Mitura Aleksander III c

III miejsce – Wetoszka Aleksandra III b

Wyróżnienie:

Szostak Alicja III d

klasy IV - VI

Nagrody

I miejsce – Urban Paula IV b

II miejsce – Skrzeszewski Rafał V e

III miejsce – Kostrubiec Zuzanna V c

Wyróżnienie:

Mazur Jakub VI h

klasy VII - VIII

Nagrody:

I miejsce – Obodziński Bartłomiej VIII b

II miejsce – Wetoszka Alicja VIII b

III – miejsce – Podleśna Julia VII b

 

Zwycięzcom gratulujemy

Anna Mioduchowska, Robert Janikowski

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 5 z 54

jex © 2020 SP3 Lubartów.
Serwis działa już
3140 dni.
 

 

 

 

 

 

Dziś imieniny obchodzą:
Łucja, Dominika, Teresa
lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Sonda

Jakiego portau społecznościowego używasz?