Strona główna
Witaj na stronie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie


16
Paź
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania PDF Drukuj Email

Lubartów 16.10.2013r.

 

Dotyczy: postępowania przetargowego na "Dostawę i instalację sprzętu IT na potrzeby zajęć realizowanych w ramach projektu "Innowacyjna i kreatywna edukacja – Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych"" nr projektu POKL.09.1.2/2013, realizowanego przez Euro-Forum Marek Gudków z siedzibą w Lublinie, w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 3 im Piotra Firleja w Lubartowie, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, który odbył się w dniu 16.10.2013r. w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferty z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 
09
Paź
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy PDF Drukuj Email

Dostawa i instalacja sprzętu IT na potrzeby zajęć realizowanych w ramach projektu Innowacyjna i kreatywna edukacja - Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych nr projektu POKL.09.1.2/2013, realizowanego przez Euro-Forum Marek Gudków z siedzibą w Lublinie, w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 3 im Piotra Firleja w Lubartowie, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Numer ogłoszenia: 410030 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 3 , ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 855 30 55, faks 081 855 62 17.
- Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp3lubartow.internetdsl.pl/.
- Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://sp3lubartow.internetdsl.pl/.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Więcej…
 
01
Paź
Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu "Innowacyjna i kreatywna edukacja - Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

1. Zajęcia języka angielskiego;
2. Zajęcia z języka ojczystego w tym m.in. Nauka języka ojczystego przez teatr i Polski dla uzdolnionych;
3. Zajęcia z matematyki;
4. Zajęcia z przyrody;
5. Zajęcia z informatyki i e-learningu;
6. Zajęcia wspierające emocjonalno-fizyczny rozwój dziecka (tylko dla klas 1-6 szkół podstawowych);
7. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-obywatelskie i uzdolnienia oraz zainteresowania uczniów w tym m.in. zajęcia sportowe (koszykówka), plastyczne, Regionalizm.

Więcej…
 
25
Wrz
Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy PDF Drukuj Email

Dostawa i instalacja sprzętu IT na potrzeby zajęć realizowanych w ramach projektu Innowacyjna i kreatywna edukacja - Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych nr projektu POKL.09.1.2/2013, realizowanego przez Euro-Forum Marek Gudków z siedzibą w Lublinie, w partnerstwie ze Szkołą Podstawową nr 3 im Piotra Firleja w Lubartowie, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 855 30 55, faks 081 855 62 17.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp3lubartow.internetdsl.pl/.
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://sp3lubartow.internetdsl.pl/.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Więcej…
 
13
Wrz
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Piotra Firleja
21-100 Lubartów, ul. 1-go Maja 66-74
tel. 81-855-30-55 tel./fax. 855-62-17
NIP 714-16-98-710 REGON 431158368

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie informuje, że w dniu 13.09.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Lubartowie, przy ulicy 1-go Maja 66-74 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na:

„Wybór personelu do realizacji usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu „Innowacyjna i kreatywna edukacja – partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych”- realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 3 im Piotra Firleja w Lubartowie jako Partnera projektu realizowanego przez EURO-FORUM Marek Gudków z siedzibą w Lublinie (Lider Partnerstwa), w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.”

Komisja przetargowa w składzie:
1. Krzysztof Szabliński - przewodniczący komisji
2. Dorota Chyc- sekretarz komisji
3. Beata Kusyk- członek komisji

dokonała indywidualnej oceny prawidłowo złożonych  ofert.

Więcej…
 
10
Wrz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Piotra Firleja
21-100 Lubartów, ul. 1-go Maja 66-74
tel. 81-855-30-55 tel./fax. 855-62-17
NIP 714-16-98-710 REGON 431158368

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie informuje, że w dniu 06.09.2013 r. o godz. 10.30 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Lubartowie, przy ulicy 1-go Maja 66-74 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na:

 

"Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby zajęć realizowanych w ramach projektu "Innowacyjna i kreatywna edukacja - Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych"

 

Komisja przetargowa w składzie:
1. Krzysztof Szabliński - przewodniczący komisji
2. Emilia Grabek - sekretarz komisji
3. Dorota Chyc - członek komisji

 

Więcej…
 
05
Wrz
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wyborze personelu do realizacji usługi edukacyjnej... PDF Drukuj Email

Numer ogłoszenia: 179135 - 2013; data zamieszczenia: 05.09.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 353282 - 2013 data 02.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 3, ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 855 30 55, fax. 081 855 62 17.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

1. Zmiana części zamówienia SIWZ oraz termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie, ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów, w sekretariacie szkoły w terminie do dnia 13 września 2013 roku, do godz. 09.00.

 

Cała dokumentacja do pobrania, spakowana w formacie ZIP.
icon Wybór personelu do realizacji usługi edukacyjnej w SP3 III (303.78 kB)

 
02
Wrz
Ogłoszenie o wyborze personelu do realizacji usługi edukacyjnej... PDF Drukuj Email

Lubartów: Wybór personelu do realizacji usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć dla uczestników projektu
Numer ogłoszenia: 353282 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 3 , ul. 1-go Maja 66/74, 21-100 Lubartów, woj. lubelskie, tel. 081 855 30 55, faks 081 855 62 17.
• Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp3lubartow.internetdsl.pl/.
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://sp3lubartow.internetdsl.pl/.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Więcej…
 
02
Wrz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Piotra Firleja
21-100 Lubartów, ul. 1-go Maja 66-74
tel. 81-855-30-55 tel./fax. 855-62-17
NIP 714-16-98-710 REGON 431158368

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie informuje, że w dniu 30.08.2013 r. o godz. 12.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Lubartowie, przy ulicy 1-go Maja 66-74 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na:

 

Specjalista ds. zajęć w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie
w ramach projektu "Innowacyjna i Kreatywna Edukacja"

 

Więcej…
 
02
Wrz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Piotra Firleja
21-100 Lubartów, ul. 1-go Maja 66-74
tel. 81-855-30-55 tel./fax. 855-62-17
NIP 714-16-98-710 REGON 431158368

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie informuje, że w dniu 30.08.2013 r. o godz. 11.30 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Lubartowie, przy ulicy 1-go Maja 66-74 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na:

Dostawę żywności do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie - (mięso, wędliny, konserwy)

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia41424344454647484950następnaostatnia»

Strona 50 z 52

jex © 2020 SP3 Lubartów.
Serwis działa już
3042 dni.
 

 

 

 

 

 

Dziś imieniny obchodzą:
Amelia, Leonard, Dobromir
marzec 2020
P W Ś C Pt S N
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Sonda

Jakiego portau społecznościowego używasz?