Strona główna
Witaj na stronie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubartowie


07
Kwi
Czytaliśmy Jeżycjadę Małgorzaty Musierowicz PDF Drukuj Email

W dniach 26-28 marca 2019 roku 350 uczniów klas V-VII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie włączyło się do akcji Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz zainicjowanej przez Wydawnictwo Akapit Press.

Inicjatorem akcji była biblioteka szkolna. Po krótkiej prezentacji autorki serii, którą przygotowała pani Ewa Abramek, przeżyliśmy podróż w czasie. Znaleźliśmy się w latach 80. XX wieku w Poznaniu, w kamienicy przy ul. Roosevelta 5, gdzie spotkaliśmy się z wielopokoleniową rodziną Borejków. Wspólnie przeżywaliśmy samotność małej Gieniusi, właściwie Aurelii Jedwabińskiej z książki „Opium w rosole”, przedstawionej nam bardzo sugestywnie przez młode aktorki z koła czytelniczego z klasy Vc i Vf przygotowane pod kierunkiem polonistek - pań: Agaty Borzęckiej i Anny Kubickiej. Krótkie przedstawienie teatralne zaprezentowano rówieśnikom i starszym kolegom. Sceneria nawiązująca do końca lat ubiegłego wieku, wykonana przez panią Kingę Grzelak i panią Urszulę Czakon, towarzyszyła nam podczas kolejnych trzech dni imprezy popularyzującej książki z serii Jeżycjada.

 • zdj_46
 • zdj_18

Większość pozostałych klas postawiła na głośne czytanie fragmentów książek Małgorzaty Musierowicz, aby ciekawymi fragmentami, okraszonymi typowym dla autorki humorem, zachęcić swoich kolegów do wypożyczenia i przeczytania prezentowanych tytułów książek. Usłyszeliśmy fragmenty następujących utworów: „Noelka”, „Pulpecja”, „Czarna polewka”, „Tygrys i Róża”, „Wnuczka do orzechów”. Klasa VIIe, po wspólnym głośnym czytaniu „Kłamczuchy”, przygotowała quiz dla swoich kolegów oparty na czytanej książce. Natomiast klasa VId pod opieką polonistki - pani Anny Janikowskiej, podzielona na kilka grup, do głośnego czytania wybranych fragmentów włączyła też elementy inscenizacji.

Wspólnej 15-godzinnej zabawie w bibliotece szkolnej towarzyszyła wystawa przedstawiająca drzewo genealogiczne rodziny Borejków oraz ekspozycja książek Małgorzaty Musierowicz.

Ewa Abramek nauczyciel bibliotekarz

 
01
Kwi
Zapisy do I klasy sportowej o profilu pływanie PDF Drukuj Email

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym
w roku szkolnym 2019/2020

 

Przypominamy osobom zainteresowanym powstaniem klasy pływackiej, że wraz z podaniem o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej należy pobrać w sekretariacie odpowiednie oświadczenie, w którym mogą Państwo wyrazić chęć zapisania dziecka do wyżej wymienionej klasy sportowej.

Warunkiem przyjęcia ucznia do klasy I jest:

 • bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi (zaświadczenie),
 • pozytywne zaliczenie testów sprawnościowych (zgodnie z kryteriami),
 • pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

 

Termin testów sprawnościowych zostanie podany na stronie internetowej pod koniec kwietnia. Proszę na bieżąco śledzić pojawiające się informacje.

 
01
Kwi
Zapisy do klas pierwszych PDF Drukuj Email

Szanowni Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci objętych obowiązkiem szkolnym

w roku szkolnym 2019/2020

 

Trwają zapisy do klas pierwszych dzieci:

- 7-letnich (rocznik 2012) objętych obowiązkiem szkolnym,

- 6-letnich (rocznik 2013) na wniosek rodzica, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia Rodziców/ Opiekunów prawnych.
Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wniosek Rodziców/ Opiekunów prawnych – zgodnie z postępowaniem rekrutacyjnym.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z dn. 3 stycznia 2014 r., poz.7), kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie posiadała wolne miejsca.

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego
do Szkoły Podstawowej nr 3 w Lubartowie na rok szkolny 2019/2020:

 

Lp. Rodzaj czynności Termin
1. Składanie zgłoszeń dziecka do szkoły podstawowej od 1.04.2019 r. do 30.04.2019 r
2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

20.05.2019 r. do godz. 15.00
3. Pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole 21.05.2019 r. do 27.05.2019 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
3.06.2019 r.
5. Rekrutacja uzupełniająca od czerwca 2019
do 27 sierpnia 2019 r.
6. Procedura odwoławcza od czerwca 2019 r.
po ogłoszeniu listy dzieci przyjętych

 

Dokumenty do pobrania:

 

od czerwca 2019 r. po ogłoszeniu list dzieci przyjętych

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE
 
01
Kwi
Kolejne świetne występy naszych biegaczy PDF Drukuj Email

W dniu 29.03.2019 roku w Leszkowicach rozegrano rejonowe drużynowe biegi przełajowe.
W zawodach wzięły udział najlepsze drużyny z czterech powiatów: lubartowskiego, puławskiego, opolskiego i ryckiego. Świetnie spisali się uczniowie naszej szkoły, którzy zdobyli 2 medale indywidualnie i czterokrotnie stawali na podium w klasyfikacji drużynowej.

 • zdj_8
 • zdj_9

Wyniki indywidualne

Dziewczęta rocznik 2008 i młodsze:

2 m- Weronika Bzoma- kl. 5 h

Chłopcy rocznik 2008 i młodsi:

2 m- Kamil Kubik- kl. 5 s

6 m- Jakub Białek- kl. 5 a

 

Wyniki drużynowe

Igrzyska Dzieci:

Dziewczęta rocznik 2008 i mł.

2 m- SP 3 Lubartów (Weronika Bzoma, Milena Florek, Julia Lato, Patrycja Ligęza, Aleksandra Szczerba, Gjini Gabriela, Natalia Rysiowska)

 

Chłopcy rocznik 2006-07

3 m- SP 3 Lubartów (Szymon Ozon, Adrian Kowalczyk, Maciej Kuźma, Jakub Pożak, Mikołaj Czerniachowski, Mateusz Granat, Bartosz Urban, Antoni Obodziński )

 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Dziewczęta rocznik 2003-05

3 m- SP 3 Lubartów (Matylda Kolano, Natalia Marciniak, Adrianna Góźdź, Martyna Meksuła, Nicol Bronisz, Dominika Koschmider, Gabriela Przysiężniak)

Chłopcy rocznik 2003-05

2 m- SP 3 Lubartów (Jakub Sykut, Mikołaj Ściborski, Kacper Wawruch, Dawid Koc, Bartłomiej Różyk, Dominik Mirosławski)

Weronika Bzoma, Kamil Kubik oraz drużyny, które zajęły II miejsca będą reprezentowały szkołę w zawodach wojewódzkich, które odbędą się w dniu 3.04.2019 roku w Tomaszowie Lubelskim. Brawa dla wszystkich uczestników za godne reprezentowanie szkoły a Weronice, Kamilowi oraz drużynom, które zdobyły awans, jak najlepszych wyników w zawodach wojewódzkich

Opiekunowie drużyn:

Katarzyna Stasiak
Michał Pacek
Andrzej Pawłowski

Arkadiusz Smolarz

 
29
Mar
IV Międzyszkolny Konkurs Ortograficzno-Językowy’2019 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Piotra Firlej PDF Drukuj Email

 

Kultura językowa zaczyna się tam, gdzie się zaczyna świadomość językowa,
gdy ludzie zastanawiają się także nad tym, jak mówią, jak piszą…”

Jerzy Bralczyk

Uczeń z „Trójki” Piotr Misiurski z kl. VIII a – laureatem!

Po raz czwarty Szkoła Podstawowa nr 3 im. P. Firleja była gospodarzem Międzyszkolnego Konkursu Ortograficzno-Językowego. 26 marca 2019r. w gościnne progi przybyli uczestnicy konkursu. Byli to laureaci etapów szkolnych sześciu szkół lubartowskich oraz z terenu gminy - 28 uczniów klas VI-VIII; III Gim.:

 • ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. J. Twardowskiego w Lubartowie,

 • ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie,

 • Szkoły Podstawowej w Annoborze,

 • Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubartowskiej w Łucce,

 • Szkoły Podstawowej im. kard. S. Wyszyńskiego w Nowodworze,

 • Szkoły Podstawowej nr 3 im. P. Firleja.

Celem konkursu było rozwijanie sprawności ortograficznej oraz językowej uczniów szkół podstawowych. Uczniowie przez 60 minut pisali test, składający się z dyktanda
o podwyższonym stopniu trudności oraz z 18 zadań o charakterze ortograficzno-językowym, za który można było uzyskać 77 pkt. (25 pkt. – dyktando; 52 pkt. – test). Prace sprawdzane były przez komisję, w skład której weszli nauczyciele języka polskiego ze szkół biorących udział w konkursie.

 • zdj_4
 • zdj_5

Na zakończenie konkursu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodki poczęstunek. Na najlepszych czekały nagrody książkowe. Wszystko to dzięki Radzie Rodziców – sponsorowi konkursu i życzliwości pana dyrektora SP 3 Mariana Bobera oraz anonimowych sponsorów.

Oto wszyscy nagrodzeni:

I nagroda – Amelia Krupa kl. III Gim. -SP1, opiekun p. Iga Mazuek-Racka

I nagroda – Łukasz Sadownik, kl. VI - SP1, opiekun p. Marzanna Sypniewska

II nagroda – Piotr Misiurski, kl. VIII a - SP3, opiekun p. Grażyna Antoniuk

III nagroda – Karolina Tomala, kl. III Gim. – SP3, opiekun p. Kinga Kasprzak

III nagroda – Weronika Kowalska, kl. III Gim. - SP1, opiekun p. M. Biernacka-Drabik

Wyróżnienia:

 • Jakub Ścierzyński, kl.VI c - SP3, op. Anna Janikowska

 • Michał Bylina, kl. III Gim. - SP1, op. Monika Kędziora

 • Mateusz Kucharzyk, kl.VII - SP Annobór, op. Sylwia Cieniuch

 • Olga Borowicz, kl.VI d; - SP3, op. Anna Janikowska

 • Zuzanna Borzęcka, kl.VII b - SP4, op. Anna Krzyżanowska

 • Antonina Góźdź, kl. VI d - SP3, op. Anna Janikowska

 • Adrianna Chomicka, kl. VII – SP1, op. Bogumiła Antoniak

 • Karolina Luniak, kl. VIII – SP1, op. Ewa Miduch

 • Paweł Woźniak, kl. VI – SP1, op. Paweł Muzyka

 • Wiktoria Kowalczyk, kl. VI a – SP4, op. Justyna Wereszczyńska

 • Tomasz Mazurek, kl. IV – SP Łucka, op. Anna Kowalczyk – Usow

 • Maja Macosz-Harasim, kl. VI – SP Nowodwór, op. Maria Ścibura-Krzemińska

 

Serdecznie gratulujemy Mistrzom rewelacyjnych umiejętności oraz wszystkim uczestnikom znakomitej wiedzy w zmaganiach ortograficzno-językowych!

Organizatorki:
Anna Zakaszewska i Grażyna Antoniuk 
27
Mar
Sprzedaż obiadów na miesiąc Kwiecień PDF Drukuj Email

27.03.2019   środa w godz.:  9:00 – 16:00

28.03.2019   czwartek w godz.:  7:40 – 15:00

29.03.2019    piątek w godz.:  7:40 – 14:00

01.04.2019   poniedziałek w godz.:  7:40 – 15:30

 

cena karty 51,00 zł

 


 
27
Mar
NABÓR DO V KLASY SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKA NOŻNA PDF Drukuj Email

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 im. P. FIRLEJA W LUBARTOWIE
OGŁASZA NABÓR DO V KLASY SPORTOWEJ
O PROFILU PIŁKA NOŻNA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Szkoła Podstawowa nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu piłka nożna chłopców z roczników 2008 i 2009 - obecne 4 klasy Szkoły Podstawowej.


I. Informacje ogólne:

1. W roku szkolnym 2019/2020 utworzona zostanie klasa sportowa o profilu piłka nożna dla uczniów kończących 4 klasę szkoły podstawowej, realizująca 10 godzin wychowania fizycznego, w tym 6-o  godzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłka nożna.

2. Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego równolegle z programem kształcenia ogólnego, właściwym dla danego typu szkoły.

3. Szkolenie ukierunkowane realizowane będzie we współpracy z klubami młodzieżowymi: MOSiR Lubartów i Orlik Lubartów.

4. Test sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się  o przyjęcie do tej klasy odbędzie się 07.06.2019r. (piątek) o godzinie 16.00 na obiektach sportowych szkoły.

5. Warunkiem przystąpienia ucznia do Testu Sprawności Fizycznej jest wcześniejsze złożenie oświadczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym teście.

II. Zasady rekrutacji:

1.Do klasy sportowej może być przyjęty kandydat, który złoży:

a. kartę zgłoszenia lub podanie o przyjęcie do klasy w terminie: 01 kwietnia – 30 maja 2019r.

b. zaliczy Test Sprawności Fizycznej.


Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji – Arkadiusz Smolarz 506037147

 
25
Mar
Zbiórka karmy PDF Drukuj Email

 
25
Mar
Znakomite występy naszych biegaczy PDF Drukuj Email

W dniu 25.03.2019 roku w Leszkowicach rozegrano powiatowe drużynowe biegi przełajowe, będące równocześnie Memoriałem Ryszarda Kalbarczyka. Fantastycznie spisali się uczniowie naszej szkoły, którzy zdobyli 6 medali indywidualnie i czterokrotnie stawali na najwyższym stopniu podium w klasyfikacji drużynowej.

 • zdj_3
 • zdj_9

Wyniki indywidualne w ramach Memoriału Ryszarda Kalbarczyka:

Dziewczęta rocznik 2008 i młodsze:

1 m- Weronika Bzoma- kl. 5 h

3 m- Milena Florek- kl. 5 h

Chłopcy rocznik 2008 i młodsi:

1 m- Kamil Kubik- kl. 5 s

3 m- Jakub Białek- kl. 5 a

Chłopcy rocznik 2006-07

3 m- Szymon Ozon- kl. 6 b

Dziewczęta rocznik 2003-05

2 m- Matylda Kolano- kl. 8 e


Wyniki drużynowych biegów przełajowych:

Igrzyska Dzieci:

Dziewczęta rocznik 2008 i mł.

1 m- SP 3 Lubartów (Weronika Bzoma, Milena Florek, Julia Lato, Lena Lato, Aleksandra Szczerba, Zuzanna Ozon, Natalia Rysiowska)

Chłopcy rocznik 2008 i młodsi:

4 m- SP 3 Lubartów (Kamil Kubik, Jakub Białek, Iwo Brzyski, Adam Ligęza, Filip Baran, Kacper Kozak, Oliwier Koschmider)

Dziewczęta rocznik 2006-07

6 m- SP 3 Lubartów (Maja Socha, Maja Mitura, Maja Szyszka, Gabriela Kopeć, Natalia Jezior, Wiktoria Haraszczuk, Dominika Drewienkowska, Antonina Góźdź)

Chłopcy rocznik 2006-07

1 m- SP 3 Lubartów (Szymon Ozon, Alan Kędzior, Adrian Kowalczyk, Maciej Kuźma, Jakub Pożak, Mikołaj Czerniachowski)

Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

Dziewczęta rocznik 2003-05

1 m- SP 3 Lubartów (Matylda Kolano, Natalia Marciniak, Adrianna Góźdź, Martyna Meksuła, Nicol Bronisz, Gabriela Przysiężniak)

Chłopcy rocznik 2003-05

1 m- SP 3 Lubartów (Jakub Sykut, Bartłomiej Błyskun, Kacper Wawruch, Dawid Koc, Bartłomiej Różyk, Dominik Mirosławski)

Klasyfikacja drużynowa ustalana była na podstawie sumy punktów uzyskanych w danym biegu przez sześć zawodniczek lub sześciu zawodników reprezentujących swoją szkołę. Drużyny, które zajęły I miejsca będą reprezentowały powiat lubartowski w zawodach rejonowych, które odbędą się w dniu 29.03.2019 r. Brawa dla wszystkich uczestników za godne reprezentowanie szkoły a zwycięzcom życzymy uzyskania awansu na zawody wojewódzkie.

Opiekunowie drużyn:

Katarzyna Stasiak
Michał Pacek

Andrzej Pawłowski
Arkadiusz Smolarz

 
25
Mar
X Wiosenne Marsze na Orientację PDF Drukuj Email

Dnia 21 marca 2019 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w X Wiosennych Marszach na Orientację. Organizatorem był SKKT „Azymut” działający w II Liceum Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie. Impreza rozpoczęła się szkoleniem dla uczestników. Po oficjalnych przemówieniach młodzież rozpoczęła rywalizację - każda z drużyn przed wyjściem w teren została zaopatrzona w prowiant, oraz otrzymała mapy wraz z wykazem zadań. Z punktu startowego, młodzież wyruszyła w poszukiwaniu lampionów.

Uczniowie ze szkół podstawowych kl. IV - VI – kategoria TD, na swej mapie mieli zaznaczonych pięć kontrolnych punktów oraz do rozwiązania dwa zadania Uczniowie klas VII – VIII oraz gimnazjum -  kategoria TM mieli za zadanie znaleźć osiem punktów kontrolnych oraz do rozwiązania dwa zadania.

 • zdj_5
 • zdj_6

Tym razem uczniowie klas IV – VI wykazali się szybkością, sprawnością oraz dokładnością ponieważ zajęli wszystkie medalowe miejsca:

I miejsce zajęli uczniowie klasy VI a w składzie:
Bartosz Włosek, Mikołaj Serwin i Sylwester Misiura.

II miejsce zajęli uczniowie klasy VI d w składzie:
Rafał Nadolny i Bartosz Libera.


III miejsce zajęły uczennice klasy VI d w składzie:
Oliwia Łazorczyk, Alicja Serwin i Lena Maluga.

W kategorii TM uczennice klasy VIII c: Magdalena Białek i Paulina Pacek zajęły III miejsce.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Udział w marszach to wspaniała przygoda, współpraca w grupie, umiejętność orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą. To doskonała możliwość wykazania się swoją wiedzą, pomysłowością i umiejętnością logicznego myślenia.

/Urszula Żurawska/

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 6 z 47

jex © 2019 SP3 Lubartów.
Serwis działa już
2912 dni.
 

 

 

 

 

 

Dziś imieniny obchodzą:
Albert, Janusz, Konrad
listopad 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Sonda

Jakiego portau społecznościowego używasz?