Strona główna Rada Rodziców Rada Rodziców - Aktualności REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
08
Lis
REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 Dodaj do Facebook`a PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna M   

REGULAMIN NAGRADZANIA WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

§1

Wpłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2019 / 2020 wynosi 30 zł z zastrzeżeniem § 3.

§2

  1. Każdej klasie, która dokona wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 100% lub 100% minus jedna osoba zostanie przyznana nagroda w wysokości:

1) 150 zł – jeśli wpłaty o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane do dnia 31 grudnia 2019 r.

2) 100 zł – jeśli wpłaty o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane do dnia 31 maja 2020 r.

Nagroda określona w ust. 1 przyznawana jest na wniosek Wychowawcy klasy lub członka Rady Rodziców.

§3

  1. W przypadku dzieci, których rodzeństwo, uczący się w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubartowie w roku szkolnym 2019/2020, przesłanka o której mowa w §2 zostaje spełniona, jeżeli wpłata na kolejne dziecko wynosi odpowiednio:
    1. nie mniej niż 20 zł – w przypadku wpłaty za drugie dziecko w tej samej rodzinie,
    2. nie mniej niż 15 zł – w przypadku wpłaty za trzecie i kolejne dziecko w tej samej rodzinie.

§4

Nagroda  może być wykorzystana wyłącznie w postaci dofinansowania na wycieczkę szkolną lub integrację klasową w szczególności ognisko, wyjście na lody, wyjście na pizzę.

§5

Nagroda przysługuje z mocy prawa po spełnieniu warunku określonego w § 2 i nie jest uzależniona od spełnienia dodatkowych czynności.

§6

Każda klasa, która dokona wpłaty na Radę Rodziców otrzyma 10zł., na każde wpłacające dziecko, w formie dofinansowania do wycieczki klasowej lub integracji klasowej, niezależnie od kwoty określonej w §2.

§7

Wypłaty nagrody lub dofinansowania dokonuje się na wniosek nauczyciela lub przedstawiciela rodziców danej klasy.

§8

  1. Przysługującą nagrodę i dofinansowanie należy wykorzystać w roku szkolnym 2019/2020.
  2. Nagroda może być przeznaczona na refinansowanie kosztów aktywności klasowej o której mowa w §4 .
  3. Nie przewiduje się przeniesienia przysługującej kwoty do wykorzystania na aktywność klasową planowaną w kolejnym roku szkolnym.

§9

Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia Uchwały przez Radę Rodziców tj. 24 października 2019 r.

Prezydium Rady Rodziców

Poprawiony: czwartek, 20 lutego 2020 17:04
 

jex © 2020 SP3 Lubartów.