Strona główna Aktualności KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
25
Paź
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Dodaj do Facebook`a PDF Drukuj Email

Ze względu na sytuację epidemiologiczną na podstawie art. 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

od 26 października 2020r. do 8 listopada 2020r.

klasy IV- VIII będą realizowały zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele będą prowadzić nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy TEAMS zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 4 września 2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopuszczam prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 45 minut.

 

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Marian Bober

 

jex © 2020 SP3 Lubartów.