Strona główna Aktualności KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY
27
Lis
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Dodaj do Facebook`a PDF Drukuj Email

 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną na podstawie art. 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

od 30 listopada 2020 r. do 03 stycznia 2021 r.:

a) klasy IV- VIII będą realizowały zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

nauczyciele będą prowadzić nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy TEAMS zgodnie z dotychczasowym planem lekcji;

b) klasy I – III będą realizowały zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

nauczyciele będą prowadzić nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy TEAMS zgodnie z planem lekcji podanym przez wychowawców;

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 4 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dopuszczam prowadzenie tych zajęć w czasie nie krótszym niż 30 minut i nie dłuższym niż 45 minut.

 

Równocześnie informuję, że oddział zerowy pracuje na terenie szkoły zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

W okresie od 30 listopada do 22 grudnia stołówka szkolna jest czynna wyłącznie dla uczniów oddziału zerowego. Szczegółowych informacji udziela Pani Beata Kusyk pod numerem telefonu 81 855 30 55.

 

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marian Bober 

jex © 2021 SP3 Lubartów.