Strona główna Przetargi ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
01
Sie
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dodaj do Facebook`a PDF Drukuj Email

Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Piotra Firleja
21-100 Lubartów, ul. 1-go Maja 66-74
tel. 81-855-30-55 tel./fax. 855-62-17
NIP 714-16-98-710 REGON 431158368

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie informuje, że w dniu 28.07.2016 r. o godz. 09.10 w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr. 3 w Lubartowie, przy ulicy 1-go Maja 66-74 został przeprowadzony przetarg nieograniczony na: sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3 w Lubartowie na rok 2017-2018.

Komisja przetargowa w składzie:
1. Halina Kukier - przewodniczący komisji
2. Emilia Kobiałka -  sekretarz komisji
3. Beata Kusyk - członek komisji

dokonała indywidualnej oceny prawidłowo złożonych  ofert.

Dostawa wyrobów garmażeryjnych:

 1. Gizet S.J. ul. Krzywe Koło 53 Lubartów 21-100       30 355,50   pkt. 80
 2. EMBRO ul Chopina 35 Lubartów 21-100                 33 285,00   pkt. 73
 3. ALICJA ul Hrubieszowska 54 b Chełm 22-100          24 159,45  pkt. 100
 4. GOŚCINIEC  Wolka 17 b Lublin 20-258                   28 683,90  pkt. 85

Dostawa różnych art. spożywczych

 1. GULIK ul. Długa 2  Płochocin 05-860                                                     56 524,97  pkt. 88
 2. Handel – Produkcja – Usługi J. Smyk ul Rynek I 22  21-100 Lubartów  51   765,66 pkt. 96
 3. ALMAX  Panieńszczyzna  Jastków 21-002                                               49 504,62  pkt. 100

Dostawa mięsa i wędliny

 1. PUBLIMAR ul Związkowa 10 Lublin 20-148              76 056,91  pkt. 84
 2. EB SP. ZO.O. ul Cisowa 9 Lublin 20-703                  65 955,33  pkt. 96
 3. GIZET  S.J. ul. Krzywe Koło 53 Lubartów 21-100     63 326,92  pkt. 100

Dostawa nabiału i produktów mleczarskich

 1. Handel – Produkcja – Usługi J. Smyk ul Rynek I 22    21-100 Lubartów  19 433,71 pkt.100
 2. ALMAX  Panieńszczyzna  Jastków 21-002                                               21 218,61 pkt. 99

Dostawa warzyw i owoców

 1. Handel – Produkcja – Usługi J. Smyk ul Rynek I 22    21-100 Lubartów  39620,61 pkt. 100

Dostawa mrożonek

 1. P HU BEST ul Nowodworska 1 h    21-100 Lubartów     16 308,28    pkt. 100
 2. REN SP. Z O.O. ul Tartaczna 3  26-600 Radom              17 599,58    pkt. 93

Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych

 1. SZCZYGIEŁEK ul Powstańców Warszawy 42     21-100 Lubartów           6 678,75  pkt.  83
 2. Piekarnia „Kajzerka” Lisów 27    21-100 Lubartów                                6 491,70  pkt.  85
 3. Społem Lubartów ul. Lubelska 11   21-100 Lubartów                           5 487,93 pkt. 100

Wyniki przetargu:

 1. warzywa, owoce, jaja - Handel Produkcja Usługi Rafał Smyk Lubartów
 2. mrożonki - PHU BEST Lubartów
 3. różne produkty spożywcze- Almax Dystrybucja Panieńszczyzna
 4. nabiał i produkty mleczarskie Handel – Produkcja – Usługi J. Smyk ul Rynek I 22    Lubartów
 5. mięso i wędliny - GIZET  S.J. ul. Krzywe Koło 53 Lubartów
 6. wyroby garmażeryjne  - ALICJA Tomasz Traczuk  Chełm

Oferty są ważne, posiadają komplet dokumentów, nie podlegają wykluczeniu, i mieszczą się w przedziale cenowym, który Zamawiający przeznaczy na realizację Zamówienia.

 

jex © 2018 SP3 Lubartów.