Strona główna Projekty


01
Paź
Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 PDF Drukuj Email

Serdecznie zapraszamy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 do udziału w bezpłatnych zajęciach w ramach projektu "Innowacyjna i kreatywna edukacja - Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

1. Zajęcia języka angielskiego;
2. Zajęcia z języka ojczystego w tym m.in. Nauka języka ojczystego przez teatr i Polski dla uzdolnionych;
3. Zajęcia z matematyki;
4. Zajęcia z przyrody;
5. Zajęcia z informatyki i e-learningu;
6. Zajęcia wspierające emocjonalno-fizyczny rozwój dziecka (tylko dla klas 1-6 szkół podstawowych);
7. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-obywatelskie i uzdolnienia oraz zainteresowania uczniów w tym m.in. zajęcia sportowe (koszykówka), plastyczne, Regionalizm.

Więcej…
 jex © 2020 SP3 Lubartów.